Lyckas med distansstudierna

Allt fler högskolor och universitet erbjuder distansstudier. I vissa fall innebär det att hela kursen eller programmet är på distans, i andra fall sker en del av studierna på distans i kombination med fysiska träffar på campus. I och med coronapandemin har även utbildningar som normalt sett sker på plats i skolan fått anpassas så att dessa istället kan genomföras hemifrån, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hemmet är fyllt med distraktioner

En del människor verkar vara byggda av självdisciplin och trivs riktigt bra med att plugga hemma på sin kammare. Många andra kan dock vittna om att det inte alltid är så lätt att sköta sina studier hemifrån. I hemmet finns det många distraktionsmoment. När hundratals sidor kurslitteratur ska läsas och ett saftigt referat ska skrivas så kan en annars rätt så tråkig hushållssyssla plötsligt bli oerhört mycket mer lockande än att sätta fart med studierna. En framgångsfaktor för att behålla fokus på skolarbetet är att skapa en särskild arbetsplats i ditt hem. På så vis blir det lättare att sära på vad som är skola och vad som är fritid. Se också till att planera dina dagar. Starta dagen med att göra ett schema och få en överblick över vad som behöver bli klart till en viss tid. På så vis blir det enklare att prioritera och slutföra uppgifter innan något annat i hemmet lockar.

Människor är sociala

Vi människor älskar att umgås med andra människor. Nåja, de flesta i alla fall. Visst finns det ensamvargar men i grund och botten är vi ett flockdjur och många studenter kan säkert hålla med om att trevliga kurskamrater gör studierna lättare och roligare. Vid distansstudier riskerar studenterna att tappa motivationen då mycket arbete sker självständigt och det inte finns så många tillfällen att utbyta tankar och erfarenheter med andra. En lösning på detta är att träffa dina kurskamrater via videolänk. Många använder den typen av möten vid grupparbeten och seminarium, men att bara träffas över länk för att diskutera kurslitteratur, studentlivet eller ta en kaffe ihop på distans kan vara räddningen för studiemotivationen.

Related Posts

© All Right Reserved
ezy