CSN

Att plugga utomlands kan du göra även om du inte är född med miljoner i plånboken. Du kan finansiera dina studier via lån, precis som du kan göra för studier i Sverige. Du ansöker hos CSN om studiemedel, lån och bidragsdelen, men du kan även söka för kostnader som terminsavgifter, försäkringar och resor.

Studera i Storbritannien

Har du tänkt att studera i Storbritannien gäller lite andra regler eftersom brexit är i antågande. I skrivande stund, juli 2019, har Storbritannien ännu inte lämnat EU och studiemedel fortsätter som tidigare fram till datumet för brexit. Gällande beslut för studiemedel och studiehjälp gäller även efter brexit men alla nya beslut efter utträdet kommer att påverkas.

Villkor

För att vara berättigad studiemedel för utlandsstudier måste du ha bott i Sverige under två sammanhängande år under de fem senaste åren. Du får inte ha obetalda lån eller återkrav, vara under 57 år gammal, ha klarat tidigare studier, utbildningen måste vara studiemedelsberättigad, det måste ge en examen eller gå att tentera av, du måste bli antagen utan förbehåll eller villkor samt att du bara kan få studiemedel för en begränsad tid. Du måste även ha en viss studietakt och läsa ett visst antal poäng per vecka.

Related Posts

© All Right Reserved
ezy