Att vara student: rättigheter och skyldigheter

Studentens viktigaste egenskap är att aldrig tappa sin kärlek till lärande. Akademiska prestationer kommer optimeras när studenten respekteras och uppmuntras nyttja sin fulla kreativitet. Studentlivet är inte alltid lätt och studenters rättigheter bör därför prioriteras för att höja deras chanser att lyckas. Förutom rättigheter har studenter även vissa skyldigheter att fullfölja. De viktigaste rättigheter och skyldigheter listas härnäst på ett överskådligt sätt.

Topp 9 rättigheter

Här följer en lista på de viktigaste och mest grundläggande rättigheter studenter har.

 • Att deras ideologiska och religiösa frihet respekteras.
 • Att deras fysiska integritet och personliga värdighet respekteras.
 • Lika behandling och möjligheter oavsett bakgrund.
 • Prestation som utvärderas med full objektivitet.
 • Rätt att ställa frågor och ifrågasätta betyg och utvärderingar.
 • Rätt att begå misstag utan att behöva vara rädda.

Det finns även ytterligare rättigheter för studenter relaterade till utbildningens organisation.

 • Skolmiljö som säkerställer god säkerhet och hygien.
 • Utbildning som säkerställer full utveckling av sin personlighet.
 • Vara informerad och uppmärksammad vid rätt tillfällen.

Topp 9 skyldigheter

Förutom rättigheter har studenter också vissa skyldigheter. Att plugga smart i kombination med att fullfölja sina skyldigheter är en vinnande kombination. De viktigaste skyldigheter som presenteras här är relaterade till ömsesidig respekt.

 • Respektera klasskamraters rätt till studiero.
 • Respektera klasskamraters rätt till samvetsfrihet och religiösa övertygelser.
 • Behandla alla lika oavsett etnicitet, kön eller social status. Denna värdering är essentiell inför arbetslivet och framtida möten i mötesrum och konferensrum. Inte minst i Sverige och på inkluderande mötesrum i stockholm med minimal nivå av diskriminering. Studenter som fullföljer denna värdering kommer ha bra förutsättningar i karriären.
 • Inte tränga sig förbi i ingångar och köer.

Studenter är också skyldiga att respektera skolans system, däribland följande fem punkter.

 • Komma till klassen i tid.
 • Följa och respektera scheman.
 • Följa lärarens riktlinjer för undervisning och visa läraren omtanke och respekt.
 • Hantera skolans tillhörigheter och utrustning på ett korrekt och hänsynsfullt vis.
 • Hålla ordning och slänga skräp i papperskorgar.

Related Posts

© All Right Reserved
ezy